Fényképész-ág

2011. február 17.

004 vacska barlangA Vacska-barlang térképezése közben egy kürtő kimászásával látványosan cseppköves szakaszba jutottunk. A sok fotótéma miatt kapta ez a rész a Fényképész-ág nevet.  A végponti hasadék továbbkutatása, még nagy jelentőségű lehet. A további kutatását a nehéz megközelíthetőség és a bejárattól való nagy távolság hátráltatja. Az Ariadne-barlangrendszer hossza ezzel a felfedezéssel elérte a 12 kilométert.

Kovács Richárd

Újból I. helyezés a Cholnoky Jenő barlangkutatási pályázaton

2010. november 20.

Az ARIADNE Egyesület és a Szent Özséb Csoport közös pályázata a 2009-as év feltáró és tudományos kutatásairól a Cholnoky Jenő karszt- és barlangkutatási pályázaton I. helyezést ért el. Az értékelés alább olvasható.

CSOPORT KATEGÓRIA

I. díj

Ariadne Karszt- és Barlangkutató Egyesület és Szent Özséb Barlangkutató Csoport (89 pont)

A két kollektíva közös Évkönyve a Csévi-szirtek barlangjaiban 2009-ben végzett, kiemelkedő sikereket hozó kutatómunka magas színvonalú ismertetése. A Vacska-Rejtekút-rendszerben több mint 3700 m, az Ajándék-barlangban pedig 150 m új járat megismerését eredményező feltáró munka bemutatása a kutatási napló és az élménybeszámoló sajátos és olvasmányos keveréke, amit gazdag és kiváló minőségű fotódokumentáció kísér; az új barlangszakaszok átfogó szpeleológiai jellemzésének hiánya azonban némileg csökkenti a pályamunka szakmai értékét. A tudományos tevékenységük keretében végzett légnyomjelzéses és geoelektromos vizsgálatok példamutatóan tudatos és célorientált kutatómunkáról tanúskodnak, amelyek eredményei remélhetőleg a közeljövő újabb feltárásaiban is tükröződnek majd.

Ariadne-barlangrendszer

2010.12.12-én  hosszas bontás után sikerült összekötni a Leány-Legény-Ariadne-barlangrendszert a Vacska-Rejtekút-barlangrendszerrel.
11700 méteres hosszával és 203 méteres mélységével jelenleg ez az ország harmadik leghosszabb és harmadik legmélyebb barlangja.
Az összekötés résztvevői: Csereklye Mónika, Erdélyi Balázs, Hegyessy Tamás, Kocsis Ákos, Kovács Ádám, Kovács Jenő, Kovács Richárd, Krekk Ivett, Slíz György, Surányi Gergely, Szabó Fruzsina. A mostani résztvevők mellett természetesen a másfél évnyi próbálkozások és bontások során még sokan segítették a munkát.

Kicsit bővebben az összekötésről:

2009 márciusában mikor a Vacska-barlang nagy termeit és hasadékait találtuk, felfigyeltünk egy huzatoló járatra ami mint a térkép alapján kiderült 17 méterre közelítette meg a Legény-barlang egyik járatát. Nagy lelkesedéssel álltunk neki a bontásnak, mivel azt hittük napokon belül meglesz az összeköttetés. Aztán sok nap, két oldalról való próbálkozás és 23 méter járat kiásása után kiderült, hogy a két legközelebbi járat nem vezet egymásba. Ráadásul a Vacska-barlang felől a járat járhatatlan szálkőcsővé szűkült. Idén nyáron aztán a Vacskával már 2008-ban összekötött Rejtekút-barlangban könnyű bontással mintegy 300 méter járatot sikerült feltárni. (Expressz-járat) A járatok egyik végpontja 8 méterre megközelítette a Legény-barlang egyik végpontját. Nagyon fellelkesültünk, hiszen a nagy huzat mellett át is lehetett kiabálni. A kapcsolat itt tehát biztos volt. Nagy lendülettel álltunk neki mindkét oldalról a bontásnak. 7 méter ásás után azonban még továbbra is 7,5 méterre voltunk egymástól. Hihetetlen volt, hogy az egyik oldalt a járat elkezdett kanyarogni, míg a másik oldalon nem is teljesen jó irányba ment. Mindemellett komoly depózási nehézségek, valamint a hóolvadás miatt víz és sár nehezítette a bontást. Lehangoló volt úgy bontani, hogy egy egész napos m?szak után a légvonalbeli távolság nem hogy nem csökkent, de volt hogy nőtt is. Volt olyan is, hogy arra mentünk le, hogy 2 köbméternyi víz áll a bontásban, aztán mikor két napra rá beszereltünk 60 méter slagot és a szivattyúval bementünk a víz eltűnt. Aztán a sok szenvedésért tegnap megkaptuk az ajándékot egy derékszögű kanyar és 6 méter járható légrés formájában. A maradék egy méteres agyagdugót pedig két oldalról már vidáman átástuk.

Kovács Richárd

5 kilométer felett a Leány-Legény-Ariadne-barlangrendszer

A fő huzatot végül a kürtőrendszer alsó részén találtuk meg...

2010. február 14.

A Leány-barlangban a denevéreket és a huzatot követve sikerült átjutnunk a legtávolabbi végponton. 150 méter cseppkövekben gazdag járatot találtunk, amelyben több látványos mésztufa-medence is található. A szépen oldott, meredeken felfelé tartó járatban legalább 40 méterrel magasabbra másztunk. A végén a cseppkövek megóvása és kötélhiány miatt szabad járatból fordultunk vissza. A Leány-Legény-Ariadne-barlangrendszer hossza ezzel a felfedezéssel meghaladta a 4800 métert. Vertikális kiterjedése 119 m.

A cseppkövekkel teli, szépen oldott járatok végül 70 méterrel magasabbra vezettek a bejutási ponttól. Tiszta váltás öltözetben derítettük fel a járatokat, amiket így sikerült is megóvnunk. A legfelső részen nem leltük meg a továbbjutást, viszont egy lefelé tartó oldalkürtőnek a kiszélesedő végében egy tavat találtunk. A 6 négyzetméteres tó tölcsérszerűen folytatódott lefelé legalább 5 méteres mélységig, ahol a járat elkanyarodott. Valószínűleg időszakos vízfelületről van szó, mivel néhány méterrel távolabb 5 méterrel mélyebbre másztunk a vízszintnél. A fő huzatot végül a kürtőrendszer alsó részén találtuk meg, ahol hamarosan sikerült is tovább jutnunk és mintegy 150 m új részt fedeztünk fel ebben az irányban is. A levegő egy szűk szálkő csőben  hangosan dudálva áramlik a további ismeretlen járatokba. Összesen 400 méterrel növeltük meg a rendszer hosszát, ami így meghaladta az 5050 métert.

Kovács Richárd